Przekaż 1%

Wszystkim, którzy uwzględnili naszą Fundację w swoich zeznaniach podatkowych za rok 2017, dziękujemy. Państwa pomoc traktujemy jako wyraz zaufania i wsparcia dla naszych działań.

Wraz z o ostatnim dniem kwietnia 2018 skończyła się możliwość przekazania 1% podatku za rok 2017. 

Dziękujemy przyjaciołom Fundacji, którzy publicznie zachęcali do przekazania 1% podatku: Agnieszce Holland, Agnieszce Graff, Adamowi Gendźwiłłowi oraz Marcinowi Matczakowi.

Dziękujemy również za udostępnianie i „lajkowanie” naszych postów i filmów dotyczących kampanii 1% Fundacji Batorego.

Pod koniec sierpnia 2018 poinformujemy Państwa o tym, ile udało się zebrać środków na dotacje dla organizacji obywatelskich działających na rzecz ochrony naszych praw, demokracji i państwa prawa. Zachęcamy do dalszego wspierania Fundacji i przekazania darowizny.

W poprzednim roku z wpłat 1% zebraliśmy 328 533,56 zł.  Znaczącą część tej kwoty przeznaczymy na tak potrzebne dziś działania jak monitorowanie procesu stanowienia prawa i funkcjonowania instytucji publicznych, wspieranie inicjatyw obywatelskich angażujących mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i współpracy samorządów z mieszkańcami, pomoc organizacjom zajmującym się kontrolą przestrzegania praworządności, ochroną równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem dyskryminacji mniejszości. Zobacz więcej

Wpisz nasz nr KRS: 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT

Darmowy program PIT – do pobrania i on-line
Pobierz interaktywny formularz PIT
Pobierz formularz PIT-OP dla emerytów i rencistów

Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!

Zobacz kto wspiera Fundację Batorego…