Przekaż 1%

W sytuacji, gdy zagrożone są fundamenty polskiej demokracji i podważa się konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich i rządów prawa, działania Fundacji Batorego potrzebne są bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego
Każda kwota przekazana Fundacji to konkretne działania na rzecz obrony praw obywatelskich i naprawy polskiej demokracji.

W roku 2017 z wpłat 1% zebraliśmy 328 533,56 zł.  Znaczącą część tej kwoty przeznaczymy na tak potrzebne dziś działania jak monitorowanie procesu stanowienia prawa i funkcjonowania instytucji publicznych, wspieranie inicjatyw obywatelskich angażujących mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i współpracy samorządów z mieszkańcami, pomoc organizacjom zajmującym się kontrolą przestrzegania praworządności, ochroną równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem dyskryminacji mniejszości. Zobacz więcej

Wpisz nasz nr KRS: 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT

Darmowy program PIT – do pobrania i on-line
Pobierz interaktywny formularz PIT
Pobierz formularz PIT-OP dla emerytów i rencistów

Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!

Zobacz kto wspiera Fundację Batorego…