Dlaczego wspieram Fundację Batorego?

Agnieszka Holland
reżyserka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo Fundacja od lat dba o rozwój demokracji w Polsce, o prawa mniejszości i prawa człowieka, o swobodny rozwój różnorodności i instytucje, które tę obywatelską różnorodność promują. Bo jest wiarygodna i transparentna. Bo nie tylko pomaga, ale też uczestniczy w głębokiej i ważnej dyskusji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Stawia przed nami pytania, które zmuszają do refleksji i zaprasza do debaty wszystkich uczestników sceny społecznej i politycznej. I nie kłamie.

Olga Tokarczuk
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo chcę żyć w otwartym, tolerancyjnym społeczeństwie. Ważny jest dla mnie namysł nad taką polityką społeczną, która by odpowiadała na potrzeby obywateli i na wyzwania świata współczesnego. Zależy mi na ochronie praw człowieka, zależy mi na prawach zwierząt. Dlatego wspieram Fundację Batorego.

Karol Modzelewski
historyk

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo Fundacja broni nas wszystkich przed tym, żeby ktoś, kto ma władzę w Polsce nie pozbawił nas wolności za bezdurno, nie wsadzał za kraty i nie wypisywał pałką, ani knutem niczego na naszym grzbiecie. Ponieważ ja mam takie doświadczenia w Polsce Ludowej, to nie życzę sobie i Państwu żeby to się powtórzyło. Do tego niezbędne są rządy prawa, to znaczy tacy sędziowie i takie sądy, które nie zależą od nikogo i sądzą według przepisów prawa i własnego sumienia, a nie według cudzego rozkazu. To jest dobry powód, żeby wesprzeć Fundację Batorego, choćby tym najmniejszym jednym procentem.

Małgorzata Szejnert
dziennikarka i pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo mam do niej zaufanie i wiem, że ona mnie wspiera. Czuję się z nią bezpieczniej jako obywatelka Polski i Europy. Uczy demokracji, pilnuje jej i broni na różnych poziomach i obszarach życia, szybko reaguje gdy dzieje się źle. Prowadzi ważne debaty polityczne i społeczne i prace praktyczne – bada na przykład proces powoływania sędziów, pomaga niezamożnym maturzystom w pokryciu kosztów rekrutacji na studia i przyznaje stypendia na pierwszy rok. Dba o to, by przy pomocy bibliotek i szkół dzieci i młodzież w Serocku, Radomsku, Lisewie, Siedlisku, Gorlicach, Łuczynie – jednym słowem w Polsce – rozumiały hasło: Masz Głos, Masz Wybór.

Sylwia Chutnik
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo ważne jest dla mnie przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, seksualność czy niepełnosprawność. Wierzę, że każdy z nas może włączyć się w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Nie zawsze wystarczy tylko pomarudzić i pokazać jaki jest problem. Czasami dobrze jest zrobić coś konkretnego. Na przykład przekazać 1 procent swojego podatku Fundacji Batorego, która wspiera organizacje pozarządowe w Polsce, również te, które działają na rzecz praw kobiet i mężczyzn.

Agnieszka Graff
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak potrzebna jest Fundacja, która wspiera organizacje kobiece i prowadzi fundusze stypendialne. Jestem współzałożycielką jednego z nich i bardzo cenię pomoc Fundacji w jego prowadzeniu. Bo wiem, że w projektach, które Fundacja współtworzy dba o zachowanie równości i niedyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, i – co szczególnie dla mnie dziś ważne – ze względu na zamożność. Dlatego wspieram Fundację 1% i proszę Was o to samo.

Adam Gendźwiłł
socjolog

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak ważne jest wspieranie demokracji w Polsce, zwłaszcza dzisiaj. Wiem, jak ważne jest badanie i dbanie o wiarygodność wyborów. Jak ważna jest współpraca obywateli z władzami na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w samorządzie terytorialnym. Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego. To nasza wspólna sprawa.

Marcin Matczak
prawnik

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem jak istotne są niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które strzegą wolności, które patrzą instytucjom publicznym na ręce i bronią zasady demokratycznego państwa prawnego. Ludzie tworzący Fundację walczyli o naszą wolność od zawsze i walczą nadal.


Zobacz na co wydaliśmy środki z 1% podatku zebrane w poprzednich latach.

Zachęcamy do dalszego wspierania Fundacji i przekazania darowizny.

Twój e-PIT przygotowany przez urząd skarbowy – informacje Darmowy program PIT – do pobrania i on-line Pobierz formularz PIT-OP dla emerytów i rencistów

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!