Dlaczego wspieram Fundację Batorego?


Agnieszka Holland
reżyserka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo Fundacja od lat dba o rozwój demokracji w Polsce, o prawa mniejszości i prawa człowieka, o swobodny rozwój różnorodności i instytucje, które tę obywatelską różnorodność promują. Bo jest wiarygodna i transparentna. Bo nie tylko pomaga, ale też uczestniczy w głębokiej i ważnej dyskusji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Stawia przed nami pytania, które zmuszają do refleksji i zaprasza do debaty wszystkich uczestników sceny społecznej i politycznej. I nie kłamie.Agnieszka Graff
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak potrzebna jest Fundacja, która wspiera organizacje kobiece i prowadzi fundusze stypendialne. Jestem współzałożycielką jednego z nich i bardzo cenię pomoc Fundacji w jego prowadzeniu. Bo wiem, że w projektach, które Fundacja współtworzy dba o zachowanie równości i niedyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, i – co szczególnie dla mnie dziś ważne – ze względu na zamożność. Dlatego wspieram Fundację 1% i proszę Was o to samo.Marcin Matczak
prawnik

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem jak istotne są niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które strzegą wolności, które patrzą instytucjom publicznym na ręce i bronią zasady demokratycznego państwa prawnego. Ludzie tworzący Fundację walczyli o naszą wolność od zawsze i walczą nadal.Adam Gendźwiłł
socjolog

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak ważne jest wspieranie demokracji w Polsce, zwłaszcza dzisiaj. Wiem, jak ważne jest badanie i dbanie o wiarygodność wyborów. Jak ważna jest współpraca obywateli z władzami na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w samorządzie terytorialnym. Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego. To nasza wspólna sprawa.

 


 

Przekaż 1 procent podatku Fundacji Batorego.
Wspieraj z nami demokrację w Polsce!

Wpisz nasz nr KRS: 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT

Darmowy program PIT – do pobrania i on-line
Pobierz interaktywny formularz PIT

Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!