Dlaczego wspieram Fundację Batorego?


Agnieszka Holland
reżyserka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo Fundacja od lat dba o rozwój demokracji w Polsce, o prawa mniejszości i prawa człowieka, o swobodny rozwój różnorodności i instytucje, które tę obywatelską różnorodność promują. Bo jest wiarygodna i transparentna. Bo nie tylko pomaga, ale też uczestniczy w głębokiej i ważnej dyskusji o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Stawia przed nami pytania, które zmuszają do refleksji i zaprasza do debaty wszystkich uczestników sceny społecznej i politycznej. I nie kłamie.Agnieszka Graff
pisarka

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak potrzebna jest Fundacja, która wspiera organizacje kobiece i prowadzi fundusze stypendialne. Jestem współzałożycielką jednego z nich i bardzo cenię pomoc Fundacji w jego prowadzeniu. Bo wiem, że w projektach, które Fundacja współtworzy dba o zachowanie równości i niedyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, i – co szczególnie dla mnie dziś ważne – ze względu na zamożność. Dlatego wspieram Fundację 1% i proszę Was o to samo.Adam Gendźwiłł
socjolog

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem, jak ważne jest wspieranie demokracji w Polsce, zwłaszcza dzisiaj. Wiem, jak ważne jest badanie i dbanie o wiarygodność wyborów. Jak ważna jest współpraca obywateli z władzami na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów w samorządzie terytorialnym. Przekaż 1% podatku Fundacji Batorego. To nasza wspólna sprawa.Marcin Matczak
prawnik

Dlaczego wspieram Fundację Batorego?
Bo wiem jak istotne są niezależne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które strzegą wolności, które patrzą instytucjom publicznym na ręce i bronią zasady demokratycznego państwa prawnego. Ludzie tworzący Fundację walczyli o naszą wolność od zawsze i walczą nadal.


Przekaż 1 procent podatku Fundacji Batorego.
Wspieraj z nami demokrację w Polsce!

Wpisz nasz nr KRS: 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT

Twój e-PIT przygotowany przez urząd skarbowy – informacje
Darmowy program PIT – do pobrania i on-line
Pobierz formularz PIT-OP dla emerytów i rencistów

Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!