Jak możesz pomóc?

Wspieraj działania Fundacji Batorego!

Włącz się w budowę społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa obywateli świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. Przekaż darowiznę i pomóż nam realizować tak bardzo potrzebne dziś inicjatywy na rzecz demokracji i praworządności w Polsce. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy włączać obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących ich społeczności, stać na straży praworządności, dbać o przestrzeganie przez władze przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, przeciwdziałać dyskryminacji.

Przy okazji rozliczeń podatkowych przekaż 1% Fundacji Batorego

Jak jeszcze można pomóc?

Wpłać teraz online
Skorzystaj z przelewu elektronicznego i przekaż nam darowiznę za pomocą bezpiecznego systemu dotpay.

  kwota:  zł 

Zdefiniuj zlecenie stałe
Ustal w swoim banku stałe zlecenie na comiesięczny odpis na cele statutowe Fundacji.
Możesz także wspierać konkretny program lub projekt, który prowadzimy.

Dokonaj jednorazowej wpłaty
Przekaż nam darowiznę przelewem tradycyjnym w banku lub przekazem na poczcie.

Dane do przelewu:
Fundacja im. Stefana Batorego
Sapieżyńska 10A, 00-215 Warszawa
konto: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
tytuł: darowizna na cele statutowe

W razie pytań prosimy o kontakt:
informacja@batory.org.pl
tel. 22 536 02 00


Dodatkowe informacje

Darowizny pozagotówkowe
Fundacja przyjmuje również darowizny w postaci akcji i obligacji, ruchomości i nieruchomości, a także spadki i zapisy testamentowe. W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia, prosimy o kontakt.

Fundusze powierzone
Zapraszamy osoby prywatne i firmy zainteresowane długofalowym inwestowaniem w wybrane działania społeczne, zgodne z celami i misją Fundacji Batorego, do utworzenia przy Fundacji funduszu powierzonego.
Zarządzane przez nas fundusze powierzone mają charakter funduszy wieczystych lub funduszy okresowych. W przypadku funduszu wieczystego środki przekazane przez darczyńcę są przez nas inwestowane, a działania wskazane przez darczyńcę finansowane są z dochodów z inwestycji. W przypadku funduszy okresowych, ustanowionych z jednorazowej lub ponawianej darowizny fundatora/rów, działania wskazane przez darczyńcę wspierane są do czasu wyczerpania środków funduszu. Fundusze powierzone mogą być zasilane w okresie ich funkcjonowania środkami dodatkowymi w postaci darowizn i wpłat 1% podatku.

Ulgi podatkowe od darowizny
Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od podatku:

  • osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),
  • osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).

Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

Czy moja firma może wspierać Fundację Batorego?
TAK. Fundacja od początku swojej działalności współpracuje z przedsiębiorcami, dla których bliskie są działania i wartości naszej organizacji. Przekazaną darowiznę można odliczyć od podstawy do opodatkowania do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem. Przedsiębiorców zainteresowanych długofalowym wsparciem działań Fundacji lub utworzeniem przy Fundacji funduszu powierzonego zapraszamy do kontaktu.

Mieszkam za granicą. Jak mogę przekazać darowiznę?
Darowiznę z zagranicy można wpłacić bezpośrednio na konto Fundacji w PLN, USD, EUR lub GBP.
Konta walutowe Fundacji, na które można dokonać wpłaty:
PLN: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029
USD: PL 75 1030 1016 0000 0000 6145 0011
EUR: PL 48 1030 1016 0000 0000 6145 0012
GBP: PL 44 1030 1016 0000 0000 6145 0084
Kod Swift: CITIPLPX

Obywatele USA i Wielkiej Brytanii mogą przekazać darowiznę za pośrednictwem naszych siostrzanych Fundacji:

  • w USA poprzez Fundację Friends of the Batory Foundation, posiadającą status: „Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code”, który pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych w wysokości do 30%,
  • w Wielkiej Brytanii poprzez Stefan Batory Trust, UK, który umożliwia uzyskanie podatkowej ulgi.

Więcej informacji na stronie Fundacji Friends of the Stefan Batory Foundation www.batory.org


ZOBACZ DLACZEGO Adam Gendźwiłł,  Agnieszka Graff,  Agnieszka Holland i Marcin Matczak wspierają kampanię Przekaż 1 procent dla Fundacji Batorego.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!