Kontakt

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

tel.: |+48| 22 536 02 00

informacja@batory.org.pl

KRS: 0000101194
NIP: 526-10-46-481
Nr konta: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029