Co zrobiliśmy?

Od 2003 roku kilkanaście tysięcy osób przekazało nam wpłaty 1% na kwotę 5 519 517,79 zł.  

5 090 753,55 zł z tej kwoty przeznaczyliśmy na stypendia dla niezamożnych uczniów szkół ponadpodstawowych z małych miejscowości w programie Równe Szanse.

Pozostałą kwotę przekazaliśmy – zgodnie z wolą wpłacających – na inne, wskazane przez nich programy.

Dlaczego w tym roku 1 procent zbieramy na główne działania Fundacji Batorego?

Przez ostatnie 12 lat środki z 1 procentu podatku przekazane Fundacji przeznaczaliśmy na stypendia dla niezamożnych uczniów z małych miejscowości w ramach programu Równe Szanse – chyba, że Darczyńca wskazał w swoim zeznaniu podatkowym inny cel szczegółowy.

Od zeszłego roku program jest stopniowo wygaszany. Po latach jego działania widzimy, że nasz cel, jakim było upowszechnienie modelu funkcjonowania lokalnych programów stypendialnych dla uczniów, został osiągnięty. Większość organizacji, które przekazuje stypendia, jest już w stanie robić to samodzielnie – bez pomocy Fundacji Batorego.

W 2016 roku, oprócz środków na stypendia, przekazaliśmy wspomnianym organizacjom dotacje instytucjonalne, które pomogły im wypracować mechanizmy samofinansowania. Co więcej, oferujemy i nadal będziemy proponować wsparcie organizacyjne i szkoleniowe.

W 2017 roku 1 procent podatku zbieramy na wspieranie inicjatyw promujących postawy obywatelskiej odpowiedzialności za kształt polskiej demokracji, angażujących obywateli w działania na rzecz dobra wspólnego, upowszechniające kulturę dialogu, tolerancji i otwartości na innych oraz przeciwdziałanie nienawiści i przemocy. Uważamy te działania za najbardziej potrzebne w sytuacji, gdy zagrożone są fundamenty polskiej demokracji i podważa się konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich i rządów prawa.

Rok 2017

Z wpłat 1% zebraliśmy 325 819,46 zł. Z tej kwoty 306 299, 50 przeznaczymy na tak potrzebne dziś działania jak monitorowanie procesu stanowienia prawa i funkcjonowania instytucji publicznych, wspieranie inicjatyw obywatelskich angażujących mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej i współpracy samorządów z mieszkańcami, pomoc organizacjom zajmującym się kontrolą przestrzegania praworządności, ochroną równych praw kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniem dyskryminacji mniejszości. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 8 139,16 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 10 617,80 zł, Fundusz „Śpiewaj” – 272,60 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 314,40 zł, Fundusz Beaty Pawlak 136,30 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert – 39,70 zł, Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel – 551,00 zł.

Rok 2016

Z wpłat 1% zebraliśmy 443 265,08 zł. Z tej kwoty 432 938,38 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 33 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2016/2017 wypłacają stypendia ok. 700 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 6 917,00 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 1 940,50 zł, Fundusz „Śpiewaj” – 354,00 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 274,10 zł, Fundusz Beaty Pawlak 266,80 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert – 23,30 zł, Fundusz im. Wandy i Jadwigi Chruściel – 551,00 zł.

Rok 2015

Z wpłat 1% zebraliśmy 387 879,87 zł. Z tej kwoty 361 817,87 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 37 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2015/2016 wypłacają stypendia ok. 800 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 7 804,40 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 12 739,70 zł, Fundusz „Śpiewaj” – 3 706,60 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 261,80 zł oraz Fundusz Beaty Pawlak – 1 549,50 zł.

Rok 2014

Z wpłat 1% zebraliśmy 305 019,52 zł. Z tej kwoty 286 624,22 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 40 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne, które w roku szkolnym 2014/2015 wypłacają stypendia ok. 1000 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 9 383 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 8 200,30 zł, Fundusz „Śpiewaj”  – 602,40 zł, Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 187,90 zł oraz Fundusz Małgorzaty Szejnert  21,70 zł.

Rok 2013

Z wpłat 1% zebraliśmy 295 127,53 zł. Z tej kwoty 279 790,24 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 40 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2013/2014 wypłacają stypendia ok. 1000 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 3 857 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 10 392,29 zł, Fundusz „Śpiewaj”  – 774,78 Fundusz Janiny i Tomasza Maczugów – 196,10 zł, Fundusz Małgorzaty Szejnert – 63,92 zł oraz Fundusz im. Beaty Pawlak – 53,20 zł.

Rok 2012

Z wpłat 1% zebraliśmy 328 790,35 zł. Z tej kwoty 313 892,05 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 40 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse, które w roku szkolnym 2012/2013 wypłacają stypendia ok. 1000 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 3 136,50 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 10 300,80 zł, Fundusz „Śpiewaj”  – 1 434,20 zł oraz Fundusz im. Beaty Pawlak – 26,80 zł.

Rok 2011

Z wpłat 1% otrzymaliśmy 405 982,13 zł. Z tej kwoty 400 586,73 zł przeznaczyliśmy na dotacje dla 39 lokalnych organizacji uczestniczących w programie Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne, które w roku szkolnym 2011/2012 wypłacają stypendia 910 gimnazjalistom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe wpłaty zasiliły: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko – 3 738,10 zł, Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. J. i J. Putka – 1 258,20 zł oraz Fundusz im. Beaty Pawlak – 4,20 zł.

Rok 2010

Suma wpłat 1% w 2010 wyniosła 400 448,53 zł. 2 384,76 zł na Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko a 398 063,77 zł na program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne. Pozyskane środki zasilą programy stypendialne, które prowadzi 38 współpracujących z nami lokalnych organizacji. Dzięki temu w bieżącym roku szkolnym 1112 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzyma wypłacane przez nie stypendia.

Rok 2009

Łączna kwota zebrana z wpłat 1 procenta podatku wyniosła 474 798,51 zł. 2 197,60 zł przeznaczyliśmy na Fundusz Iwony Winiarskiej-Feleszko a 472 600,91 zł – na program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne. Zebrane w ten sposób środki zasilą programy stypendialne, prowadzone przez 37 lokalnych organizacji współpracujących z nami w 2009 roku. W bieżącym roku szkolnym wypłacane przez nie stypendia otrzymuje 1078 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rok 2008

Z wpłat 1% zebraliśmy 521 885,91 zł (520 314,11 zł na stypendia w programie Równe Szanse, 1 571,80 zł na stypendia Funduszu Iwony Winiarskiej-Feleszko). Zebrane środki przekazaliśmy w formie dotacji 38 lokalnym organizacjom prowadzącym programy stypendialne dla młodzieży ze swojego terenu. Z ich wsparcia w roku szkolnym 2008/2009 skorzystało 1138 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.

Rok 2007

Z 1553 wpłat 1% zebraliśmy 328 286,50 zł (327 690,24 zł na program Równe Szanse, 500 zł na Kolorową Akademię i 17,92 zł na Fundusz Beaty Pawlak). Środki te, powiększone o fundusze zebrane lokalnie przez 37 współpracujących z nami organizacji, zostały przeznaczone na programy stypendialne, z których wspracie w roku szkolnym 2007/2008 otrzymało 1298 uczniów.

Rok 2006

Zebraliśmy 338 060,87 zł od 1638 osób. Zgodnie ze wskazówkami wpłącających, 170,80 zł przeznaczyliśmy na program Przeciw Korupcji, 154,43 zł – na Fundusz Beaty Pawlak a 13,00 zł – na program Równe Szanse-Kolorowa Akademia. Pozostałe środki w wysokości 337 722,64 zł zasiliły program Równe Szanse-Lokalne Programy Stypendialne, z którego w roku szkolnym 2006/2007 we współpracy z 38 oragnizacjami lokalnymi ufundowaliśmy stypendia dla 1482 uczniów.

Rok 2005

Otrzymaliśmy 1707 wpłat na kwotę 328 187,33 zł. Zgodnie z wolą wpłacających, 868,90 zł przekazaliśmy na program Społeczeństwa Obywatelskiego, 500 zł – na program Przeciw Korupcji, 219,07 zł – na program Edukacji Prawnej a 197,81 zł – na Fundusz Beaty Pawlak. Pozostałe 326 401,55 zł przeznaczyliśmy na lokalne programy stypendialne, prowadzone przez 38 współpracujących z nami organizacji, z których udało się ufundować 1501 stypendiów w roku szkolnym 2005/2006.

Rok 2004

Otrzymaliśmy 2127 wpłat 1% na kwotę 635 966,20 zł. Zgodnie z wolą wpłacających, 3 073,32 zł przeznaczyliśmy na Fundusz Beaty Pawlak, 482,04 zł – na program Społeczeństwa Obywatelskiego, 100 zł – na program Przeciw Korupcji. Pozostałe 632 310,84 zł zasiliło program Równe Szanse, z którego we współpracy z 34 organizacjami biorącymi wówczas udział w naszym programie, udało się sfinasować 1316 stypendiów w roku szkolnym 2004/2005.