Twój e-PIT przygotowany przez urząd skarbowy

Nowa – dostępna od 15 lutego – usługa Twój e-PIT

Dzięki niej podatnicy wypełniający PIT-37 lub/i PIT-38 otrzymują gotowe do zatwierdzenia zeznanie podatkowe – wypełnione na podstawie danych posiadanych przez urzędy skarbowe. Wystarczy je – po sprawdzeniu i ew. naniesieniu zmian lub uzupełnień – zatwierdzić bez konieczności wypełniania w całości. Zeznania podatkowe, które nie zostaną zatwierdzone do 30 kwietnia staną się automatycznie ważne. Jeśli jednak podatnik złoży swoje zeznanie, które wypełnił ręcznie lub przy pomocy zewnętrznego programu, tradycyjnie lub elektronicznie, wówczas będzie miało ono pierwszeństwo przed wygenerowaniem za pomocą platformy Twój e-PIT.

W usłudze udostępniony jest także PIT-OP, tj. oświadczenie, na którym emeryt lub rencista, który otrzymał od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2018 r. i nie uzyskał w 2018 r. innych dochodów, które powinien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, może wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku należnego.

Gdzie jest dostępny Twój e-PIT?

Swoje zeznanie e-PIT znajdziemy pod adresem podatki.gov.pl – w zakładce Twój e-PIT. Jest ono przygotowane dla każdego podatnika rozliczającego się przy pomocy formularzy PIT-37 lub/i PIT-38 bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków do urzędu skarbowego. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania e-PIT konieczne będzie zalogowanie się przez profil zaufany lub podanie danych: numeru PESEL (ew. NIP i daty urodzenia) oraz kwoty przychodu z deklaracji za rok 2017, a także kwoty przychodu z jednej z informacji otrzymanych od pracodawcy za rok 2018 (PIT-11).

Możliwości wprowadzania zmian dotyczących 1%

Edycja zeznania e-PIT pozwala m.in. dodać lub zmienić numer KRS organizacji, której zamierzamy przekazać 1% swojego podatku. Możliwe jest również zaznaczenie lub wycofanie zgody na przekazywanie naszych danych organizacji, której przekazujemy 1% oraz wpisanie lub modyfikacja celu szczegółowego.

WAŻNE jest to, że dane organizacji i nasza zgoda (lub jej brak) na przekazanie danych oraz cel szczegółowy zostaną automatycznie wstawione na podstawie deklaracji z poprzedniego roku. Jeśli nie przekazywaliśmy w zeszłym roku 1% podatku lub organizacja, którą wówczas wybraliśmy nie znajduje się już na liście organizacji, które mogą otrzymać 1% – wówczas pole na podanie numeru KRS jest wstępnie puste.

Pamiętaj, aby wpisać nasz nr KRS 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT.

Pełna informacja o usłudze e-PIT: sposobie logowania, modyfikacji i zatwierdzenia swojego zeznania podatkowego itp. znajduje się na stronie portalu podatkowego Ministerstwa Finansów – https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Polecamy także INFORMATOR na temat PIT-11 i sposobu wypełniania PIT-37.


ZOBACZ DLACZEGO Adam Gendźwiłł, Agnieszka Graff, Agnieszka Holland i Marcin Matczak wspierają kampanię Przekaż 1 procent dla Fundacji Batorego.


Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!