Co robimy – na co zbieramy?

Od lat działamy na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i rządów prawa. Pomagamy obywatelom organizować się w celu realizacji działań służących dobru wspólnemu. Zachęcamy do aktywności obywatelskiej, zaangażowania w sferze publicznej i dialogu z władzami. Wspieramy inicjatywy dotyczące społecznej kontroli władz oraz działające na rzecz otwartości, równości i tolerancji, a także zapewniające pomoc słabszym, ofiarom przemocy i agresji. Zapraszamy do dialogu i rozmowy ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami.

Każda kwota przekazana Fundacji to konkretne działania na rzecz obrony praw obywatelskich i naprawy polskiej demokracji:

Wspieramy inicjatywy angażujące mieszkańców w poprawę warunków życia ich społeczności oraz wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów z poszanowaniem potrzeb i oczekiwań wszystkich mieszkańców.

Pomagamy organizacjom zajmującym się kontrolą przestrzegania prawa przez instytucje publiczne i instytucje zaufania publicznego. Wspieramy fundacje i stowarzyszenia broniące praw słabszych i pokrzywdzonych, przeciwdziałające dyskryminacji, przemocy i mowie nienawiści.

Monitorujemy proces stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości i otwartości na konsultacje publiczne oraz zabezpieczenia antykorupcyjne. Działamy na rzecz ograniczenia korupcji, nepotyzmu i kumoterstwa oraz wzmocnienia roli i ochrony prawnej sygnalistów.

Organizujemy debaty o polityce zagranicznej Polski, zabiegamy o głos niezależnych polskich ekspertów w Unii Europejskiej w sprawach ważnych dla naszego kraju i kontynentu. Inicjujemy spotkania i seminaria przełamujące negatywne stereotypy między społeczeństwami Polski, Rosji i Ukrainy.

SPRAWOZDANIE z wykorzystania środków przekazanych w poprzednich latach.

Pamiętaj, aby wpisać nasz nr KRS 0000 101194
w odpowiednie pole w swoim formularzu PIT.


ZOBACZ DLACZEGO Aleksander Smolar, Kasia Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Grochowska, Aga Zaryan, Sylwia Chutnik, Adam Gendźwiłł, Agnieszka Graff, Agnieszka Holland, Marcin Matczak, Małgorzata Szejnert i Olga Tokarczuk wspierają kampanię Przekaż 1 procent dla Fundacji Batorego.


Zachęcamy też do wpłacania darowizn.

Buduj z nami Polskę obywatelską,
otwartą, tolerancyjną, szanującą bogactwo swojej różnorodności!